Търговски условия


Действията на клиента в случай на наличие на претенции относно котиране/дилинг/работа на терминала

В съответствие с параграф 5 от споразумението за публична оферта на InstaForex Companies Group, когато възникнат спорни случаи, Клиентът има право да предяви иск към Компанията. Исковете се приемат в рамките на два работни дни от датата на възникване на проблема. Искът трябва да бъде под формата на електронна поща (имейл) и да бъде изпратен до Отдела за търговски операции: [email protected].
 
Искове, подадени по други начини, няма да бъдат взети предвид.
 
Искът на клиента ще отнеме не повече от 10 работни дни, за да бъде уреден от Компанията:
 
Ако искът на Клиента бъде счетен за справедлив, Компанията ще го приеме и ще депозира средства по търговската сметка на Клиента в рамките на един работен ден.
 
InstaForex Companies Group следва общоприетите пазарни практики и вътрешна политика за тези искове, които не са споменати в настоящото Споразумение.
 
Формулярът за иск на клиента трябва да съдържа:
 
- Пълно име;
 
- Номер на сметка;
 
- Дата и час на възникване на спорния случай;
 
- Тикер или поръчка на спорния случай;
 
- Описание на иска, без емоционални изблици.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи