Όροι συναλλαγών


Καταγγελίες για την πλατφόρμα συναλλαγών

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της δημόσιας προσφοράς της ομάδας εταιρειών InstaForex, όταν προκύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Εταιρεία. Οι καταγγελίες γίνονται δεκτές εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που προέκυψε το πρόβλημα. Η καταγγελία πρέπει να είναι στη μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και να αποστέλλεται στο Τμήμα Συναλλαγών: [email protected].

Οι καταγγελίες που υποβάλλονται με άλλους τρόπους δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η καταγγελία του πελάτη θα επιλυθεί μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την Εταιρεία:

Εάν η καταγγελία του πελάτη θεωρείται δίκαιη, η Εταιρεία θα την αποδεχτεί και θα καταθέσει τα κεφάλαια στον λογαριασμό συναλλαγών του πελάτη εντός μιας εργάσιμης ημέρας.

Η Ομάδα Εταιρειών InstaForex ακολουθεί τις γενικά αποδεκτές πρακτικές της αγοράς και την εσωτερική πολιτική, για εκείνες τις καταγγελίες που δεν αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία.

Η φόρμα καταγγελίας του πελάτη πρέπει να περιλαμβάνει:

- Πλήρες όνομα;

- Αριθμός λογαριασμού;

- Ημερομηνία και ώρα εμφάνισης της διαφορετικής περίπτωσης;

- Ticker ή αριθμός διαφορετικής περίπτωσης;

- Περιγραφή της καταγγελίας, αφήνοντας έξω τα συναισθήματα.

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους