Търговски условия


Стойност на пип за валутите.

Стойността на пипа за валутни двойки може да бъде оценена чрез помощта на три метода. Това ще зависи от обема на търговията; изборът на метод за изчисление ще зависи от валутната двойка:

Ако USD е втората валута във валутната двойка (например, EUR/USD, GBP/USD и др.), то стойността на пипа при търговия с 1 лот ще бъде равна на 1 долар; ако обемът на търговията е 0,1 лота, тогава тя е 0,1 долара и т.н.

Ако USD е първата валута във валутната двойка (например, USD/CHF, USD/CAD и др.), то стойността на пипа при търговия с 1 лот ще бъде 1/(текущия обменен курс на валутната двойка).

USD/CHF = 1/(USD/CHF) => 1/1.0418 = 0.9598 (търговия с 1 лот)

Единственото изключение е валутната двойка USD/JPY с нисък обменен курс; тук трябва да разделите 100 (а не 1) на текущия обменен курс на USD/JPY.

USD/JPY = 100/(USD/JPY) => 100/105.06 = 0.9518 (търговия с 1 лот)

Когато валутната двойка не включва USD (например, EUR/AUD, CAD/CHF и др.)

Стойността на пипа във валутната двойка EUR/AUD ще бъде равна на стойността на пипа във валутната двойка AUD/USD, умножена по обема на търговията. Във валутната двойка EUR/AUD, EUR е заменено с USD; така получавате валутната двойка USD/AUD, която може да се определи чрез втория посочен метод и е равна на отношението на 1 към текущия обменен курс на USD/AUD. Все пак, валутната двойка USD/AUD е несъществуваща. За да преобразувате несъществуващата USD/AUD във съществуващата AUD/USD, трябва да разделите 1 на текущия обменен курс на AUD/USD. И така, резултатът е както следва:

EUR/AUD = USD/AUD = 1/(1/(USD/AUD)) = AUD/USD => 0.9527 (търговия с 1 лот).

Можете също да използвате следните формули:

XXX/USD

v.p. =1 * (обем на търговията)

USD/XXX

v.p. = 1/(USD/XXX) * (обем на търговията)

AAA/BBB

v. p. =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * (обем на търговията)

Избрани статии

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи