Điều kiện giao dịch


Giá trị pip cho các đồng tiền.

Giá trị pip cho các đồng tiền có thể được ước tính thông qua ba phương pháp khác nhau. Nó sẽ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch; sự lựa chọn phương pháp tính toán sẽ phụ thuộc vào cặp tiền tệ:

Nếu USD là đồng tiền thứ hai trong cặp tiền tệ (ví dụ: EUR/USD, GBP/USD, v.v.) thì giá trị pip trong giao dịch 1 lot sẽ bằng 1 đô la; nếu khối lượng giao dịch là 0.1 lot, thì giá trị sẽ là 0.1 đô la, và cetera.

Nếu USD là đồng tiền thứ nhất trong cặp tiền tệ (ví dụ: USD/CHF, USD/CAD, v.v.) thì giá trị pip trong giao dịch 1 lot sẽ là 1/(tỷ giá hối đoái hiện tại của cặp tiền tệ).

USD/CHF = 1/(USD/CHF) => 1/1.0418 = 0.9598 (giao dịch 1 lot)

Ngoại lệ duy nhất là cặp tiền tệ USD/JPY có tỷ giá hối đoái thấp; ở đây, bạn nên chia 100 (không phải 1) cho tỷ giá hối đoái hiện tại của cặp tiền tệ USD/JPY.

USD/JPY = 100/(USD/JPY) => 100/105.06 = 0.9518 (giao dịch 1 lot)

Khi cặp tiền tệ không bao gồm USD (ví dụ: EUR/AUD, CAD/CHF, v.v.)

Giá trị pip trong cặp tiền tệ EUR/AUD sẽ bằng giá trị pip trong cặp tiền tệ AUD/USD nhân với khối lượng giao dịch. Trong cặp tiền tệ EUR/AUD, EUR được thay thế bằng USD; do đó, bạn có cặp tiền tệ USD/AUD, có thể coi là phương pháp thứ hai được mô tả trên và bằng tỷ lệ 1 so với tỷ giá hối đoái hiện tại của USD/AUD. Tuy nhiên, cặp tiền tệ USD/AUD không tồn tại. Để chuyển đổi USD/AUD không tồn tại thành cặp tiền tệ AUD/USD thực tế, cần chia 1 cho tỷ giá hối đoái hiện tại của AUD/USD. Vì vậy, kết quả như sau:

EUR/AUD = USD/AUD = 1/(1/(USD/AUD)) = AUD/USD => 0.9527 (giao dịch 1 lot).

Bạn cũng có thể sử dụng các công thức được liệt kê dưới đây:

XXX/USD

Giá trị pip = 1 * (khối lượng giao dịch)

USD/XXX

Giá trị pip = 1/(USD/XXX) * (khối lượng giao dịch)

AAA/BBB

Giá trị pip = (AAA/USD)/ (AAA/BBB) * (khối lượng giao dịch)

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn