Όροι συναλλαγών


Αξία pip για νομίσματα.

Η τιμή του pip μπορεί να εκτιμηθεί με τη βοήθεια τριών μεθόδων. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον όγκο συναλλαγών· η επιλογή της μεθόδου υπολογισμού θα εξαρτάται από το ζεύγος νομισμάτων:

Εάν ο USD είναι το δεύτερο νόμισμα σε ένα ζεύγος νομισμάτων (για παράδειγμα, EUR/USD, GBP/USD, κλπ.) τότε η τιμή του pip στη συναλλαγή 1 lot θα είναι ίση με 1 δολάριο· εάν ο όγκος συναλλαγής είναι 0.1 lot, τότε είναι 0.1 δολάριο, και ούτω καθεξής.

Εάν ο USD είναι το πρώτο νόμισμα σε ένα ζεύγος νομισμάτων (για παράδειγμα, USD/CHF, USD/CAD, κλπ.) τότε η τιμή του pip στη συναλλαγή 1 lot θα είναι 1/ (η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία του ζεύγους νομισμάτων).

USD/CHF = 1/(USD/CHF) => 1/1.0418 = 0.9598 (συναλλαγή 1 lot)

Η μόνη εξαίρεση είναι το ζεύγος USD/JPY με χαμηλή συναλλαγματική ισοτιμία· εδώ θα πρέπει να διαιρέσετε το 100 (και όχι το 1) με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία του USD/JPY.

USD/JPY = 100/(USD/JPY) => 100/105.06 = 0.9518 (συναλλαγή 1 lot)

Όταν ένα ζεύγος νομισμάτων δεν περιλαμβάνει το USD (για παράδειγμα, EUR/AUD, CAD/CHF, κλπ.)

Η τιμή του pip στο ζεύγος EUR/AUD θα είναι ίση με την τιμή του pip στο ζεύγος AUD/USD πολλαπλασιασμένη με τον όγκο συναλλαγών. Στο ζεύγος EUR/AUD, η EUR αντικαθίσταται από το USD· έτσι, λαμβάνετε το ζεύγος USD/AUD, το οποίο μπορεί να αναφέρεται ως η δεύτερη μέθοδος που περιγράφηκε παραπάνω και είναι ίσο με το λόγο του 1 προς την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία του USD/AUD. Ωστόσο, το ζεύγος USD/AUD δεν υπάρχει. Προκειμένου να μετατραπεί το μη υπαρκτό USD/AUD στο υπάρχον ζεύγος AUD/USD, είναι απαραίτητο να διαιρέσετε το 1 με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία του AUD/USD. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι ως εξής:

EUR/AUD = USD/AUD = 1/(1/(USD/AUD)) = AUD/USD => 0.9527 (συναλλαγή 1 lot).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω τύπους:

XXX/USD

v.p. =1 * (όγκος συναλλαγών)

USD/XXX

v.p. = 1/(USD/XXX) * (όγκος συναλλαγών)

AAA/BBB

v.p. = (AAA/USD)/ (AAA/BBB) * (όγκος συναλλαγών)

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους