Търговски условия


Стойността на пипа за акции.

Стойността на пип за акции се изчислява чрез търговски обем.

Следователно, стойността на пип при търговия с 1 лот ще бъде равна на 1 щатски долар; при търговия с 10 лота 1 пип ще бъде равен на 10 щатски долара и т.н.

Може също да се изчисли чрез следната формула:

v. p. = обем * плечо * минимална промяна на цената.

Избрани статии

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи