Όροι συναλλαγών


Τιμή pip για μετοχές.

Η τιμή του pip για μετοχές υπολογίζεται ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών.

Συνεπώς, η τιμή του pip στη συναλλαγή ενός lot θα είναι ίση με 1 δολάριο. Στην περίπτωση μιας συναλλαγής 10 lot, 1 pip θα είναι ίσο με 10 δολάρια, και ούτω καθεξής.

Μπορεί επίσης να υπολογιστεί με τη χρήση της παρακάτω συντακτικής:

v. p. = όγκος * μόχλευση * ελάχιστη μεταβολή τιμής

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους