Điều kiện giao dịch


Giá trị pip cho cổ phiếu.

Giá trị pip cho cổ phiếu được tính bằng khối lượng giao dịch.

Do đó, giá trị pip trong giao dịch 1 lô sẽ bằng 1 đô la; trong giao dịch 10 lô, 1 pip sẽ bằng 10 đô la, v.v.

Nó cũng có thể được tính bằng cách sử dụng công thức sau:

v. p. = khối lượng giao dịch * đòn bẩy * thay đổi giá tối thiểu

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn