Điều kiện giao dịch


Giá trị pip cho cổ phiếu.

Giá trị pip cho cổ phiếu được tính bằng khối lượng giao dịch.

Do đó, giá trị pip trong giao dịch 1 lô sẽ bằng 1 đô la; trong giao dịch 10 lô, 1 pip sẽ bằng 10 đô la, v.v.

Nó cũng có thể được tính bằng cách sử dụng công thức sau:

v. p. = khối lượng giao dịch * đòn bẩy * thay đổi giá tối thiểu

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn