Верификация


Предимства на различните нива на верификация

Второто ниво на верификация потвърждава самоличността на притежателя на акаунта. След преминаване на второто ниво на верификация, Клиентът получава достъп до всички услуги на Компанията.

Избрани статии

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи