Επαλήθευση


Οφέλη διαφορετικών επιπέδων επαλήθευσης

Το δεύτερο επίπεδο επαλήθευσης επιβεβαιώνει την ταυτότητα του κατόχου λογαριασμού. Μετά την πέραση του δεύτερου επιπέδου επαλήθευσης, ο πελάτης αποκτά πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους