Xác minh


Lợi ích của các cấp độ xác minh khác nhau

Cấp độ xác minh thứ hai xác nhận danh tính của chủ tài khoản. Sau khi vượt qua cấp độ xác minh thứ hai, Khách hàng sẽ được truy cập vào tất cả các dịch vụ của Công ty.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn