Форекс обучение


Глава 2. Участници на Форекс пазара

Жизненоважно е да се разбере каква роля играе частният инвеститор на глобалния валутен пазар, преди да започне да търгува на  Форекс. Добиването на представа за видовете участници на Форекс пазара, както и тяхното влияние върху него, ще ви помогне да разберете по-добре как се променят валутните курсове. По-долу е представена малко опростена схема на взаимодействие между участниците на валутния пазар.
 
Брокерската фирма действа като посредник намеждународния валутен пазар. Брокерите играят ролята на посредници между други основни играчи на Форекс. Търговските банки са основните Форекс участници. Те имат право да извършват сделки за покупко-продажба без посредник и от името на своите клиенти. Такива сделки могат да се извършват директно с други банки, ако те имат споразумение за обменните курсове, или чрез брокерски компании. Това е опростена схема на сътрудничество: отдел за търговия на търговската банка се свързва с брокерска компания и пита за условията на сделката, които други банки предлагат в момента. Ако условията на сделката са подходящи за страните, банките сключват сделка чрез брокерска компания, която прави печалба от комисиона (процент от изпълнената сделка). По този начин брокерските компании действат като място, където се формират валутните курсове. Търговските банки получават информация за нивото на лихвените проценти от брокерските компании.

Други основни участници на Форекс пазара са националните банки от различни страни. Тези участници излизат на пазара не за увеличаване на капитала си, а за оценка на стабилността на обменния курс на националните си валути или коригиране на текущата парична политика. За да прикрият своята дейност, националните банки често сключват сделки не директно, а чрез една или повече търговски банки. Националните банки на развитите страни могат да се обединят, за да постигнат общата цел.
 
Всички форекс играчи, споменати по-горе, са активни участници. Те не само сключват сделки на валутния пазар, но и предлагат свои собствени котировки. По правило активните участници сключват сделки с милиони щатски долари и не използват маржин търговия. Наричат ​​ги още маркетмейкъри. Освен това има пасивни участници на пазара, които не задават котировки, а правят само сделки по котировки, предлагани от активни участници.

Различни инвестиционни фондове също са пасивни участници. Такива компании инвестират средствата си в ценни книжа на правителства и корпорации от различни страни, като по този начин печелят пари от спекулации с валута. Quantum Fund на Джордж Сорос е един от най-известните инвестиционни фондове. На разположение на инвестиционните фондове са милиарди щатски долари. Освен това те могат да съберат милиарди долари заеми. Следователно инвестиционните фондове могат да устоят на намесата на националните банки.
 
Друг тип пасивни играчи на пазара са участниците във външната търговия, а именно компаниите, които изнасят или внасят стоки. Ако сделка за внос се извършва в чуждестранна валута, тази валута трябва да бъде закупена преди сключването на сделката. Ако обаче се сключи сделка за износ в чуждестранна валута, тази валута трябва да бъде продадена след изпълнението на сделката. Такива операции се извършват чрез търговски банки. Следващият тип пасивни участници са международните корпорации. Тези компании имат свои представителства в чужбина. Когато средствата се преместват от представителства в централи, се извършват операции по конвертиране на валута. Те се извършват и чрез търговски банки.

Други основни участници на Форекс пазара са националните банки от различни страни. Тези участници излизат на пазара не за увеличаване на капитала си, а за оценка на стабилността на обменния курс на националните си валути или коригиране на текущата парична политика. За да прикрият своята дейност, националните банки често сключват сделки не директно, а чрез една или повече търговски банки. Националните банки на развитите страни могат да се обединят, за да постигнат общата цел.
 
Всички форекс играчи, споменати по-горе, са активни участници. Те не само сключват сделки на валутния пазар, но и предлагат свои собствени котировки. По правило активните участници сключват сделки с милиони щатски долари и не използват маржин търговия. Наричат ​​ги още маркетмейкъри. Освен това има пасивни участници на пазара, които не задават котировки, а правят само сделки по котировки, предлагани от активни участници.

Различни инвестиционни фондове също са пасивни участници. Такива компании инвестират средствата си в ценни книжа на правителства и корпорации от различни страни, като по този начин печелят пари от спекулации с валута. Quantum Fund на Джордж Сорос е един от най-известните инвестиционни фондове. На разположение на инвестиционните фондове са милиарди щатски долари. Освен това те могат да съберат милиарди долари заеми. Следователно инвестиционните фондове могат да устоят на намесата на националните банки.
 
Друг тип пасивни играчи на пазара са участниците във външната търговия, а именно компаниите, които изнасят или внасят стоки. Ако сделка за внос се извършва в чуждестранна валута, тази валута трябва да бъде закупена преди сключването на сделката. Ако обаче се сключи сделка за износ в чуждестранна валута, тази валута трябва да бъде продадена след изпълнението на сделката. Такива операции се извършват чрез търговски банки. Следващият тип пасивни участници са международните корпорации. Тези компании имат свои представителства в чужбина. Когато средствата се преместват от представителства в централи, се извършват операции по конвертиране на валута. Те се извършват и чрез търговски банки.
 
Стъпка по стъпка се приближаваме до разбирането за ролята на частните инвеститори на Форекс пазара. Частният инвеститор обикновено няма достатъчно капитал, за да прави сделки на пазара (минималният размер на сделка е 100 000 единици валута). Ето защо търговците използват услугите на брокер. Те могат да сключват сделки за покупка/продажба чрез търговски банки, но е невъзможно отделен инвеститор да реализира печалба от обменния курс. Обменният курс на търговските банки се променя веднъж на ден и разликата между курса на продажба и покупка (спред) е много висока.
 
Това е причината, поради която се появиха брокерски фирми. Благодарение на маржин търговията, частен инвеститор може да отваря и затваря сделки дори със скромен капитал.
 
С развитието на Интернет брокерските фирми също се превърнаха в дилингови центрове и сега предоставят услуги на всички. Всеки, който има няколко хиляди щатски долара, може да опита силите си на Форекс пазара. И все пак, няма нужда да бързате! Преди да отворите сметка в някой от дилинговите центрове, по-добре е да прочетете някои статии или книги за Форекс пазара, както и да упражнявате уменията си за търговия на демо сметка за няколко месеца. По този начин няма да загубите нищо, но ще придобиете безценен опит в търговията.

Избрани статии

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи