Технически въпроси


Срив на сървъра/проблеми с връзката

1. Ако грешката на сървъра се дължи на вина на компанията и сте претърпели загуби поради тази грешка, имате право да подадете жалба на компанията. Жалбите се приемат в рамките на два работни дни от момента, в който събитието е настъпило. Можете да изпратите жалбата си на Отдела за Дилъри на [email protected]. Моля, предоставете номера на вашия търговски сметка, парола, билет на поръчката, за която се отнася жалбата, и времето, когато връзката се прекъсна. Ще прегледаме вашата жалба в рамките на 10 работни дни. Жалбите, представени по друг начин, няма да бъдат приети за разглеждане.

2. Ако търговската платформа не може да се свърже със сървъра, причините за това могат да бъдат следните:

- Бавна интернет връзка

- Грешно потребителско име или търговска парола

- Грешен адрес на сървъра

Ако не успеете да решите проблема, моля, свържете се с Техническата поддръжка.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи