Câu hỏi kỹ thuật


Sự cố máy chủ/vấn đề kết nối

1. Nếu lỗi máy chủ xảy ra do lỗi của công ty và bạn gặp tổn thất do lỗi đó, bạn có quyền gửi khiếu nại cho công ty. Các khiếu nại được tiếp nhận trong vòng hai ngày làm việc kể từ thời điểm sự cố xảy ra. Bạn có thể gửi khiếu nại của mình tới Bộ phận Đại lý qua địa chỉ [email protected]. Vui lòng cung cấp số tài khoản giao dịch của bạn, một từ khóa, vé của đơn hàng liên quan đến khiếu nại và thời gian kết nối thất bại. Chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại của bạn trong vòng 10 ngày làm việc. Mọi khiếu nại được trình bày bằng cách khác sẽ không được chấp nhận để xem xét.

2. Nếu nền tảng giao dịch không thể kết nối với máy chủ, những nguyên nhân có thể là:

- Kết nối internet chậm

- Tên đăng nhập hoặc mật khẩu giao dịch sai

- Địa chỉ máy chủ không chính xác

Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, vui lòng liên hệ với dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn