Technische vragen


Serverstoring/verbindingsproblemen

1. Als de serverfout is opgetreden als gevolg van een fout van het bedrijf en u verliezen hebt geleden als gevolg van de fout, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het bedrijf. Klachten worden binnen twee werkdagen geaccepteerd vanaf het moment dat het incident zich heeft voorgedaan. U kunt uw klacht sturen naar de Afdeling Dealer op [email protected]. Geef alstublieft uw handelsaccountnummer, een codewoord, een ticket van de bestelling waarop de klacht betrekking heeft, en het tijdstip waarop de verbinding is verbroken. We zullen uw klacht binnen 10 werkdagen beoordelen. Klachten die op andere manieren worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

2. Als het handelsplatform geen verbinding kan maken met de server, kunnen de redenen hiervoor zijn:

- Trage internetverbinding

- Onjuiste gebruikersnaam of handelswachtwoord

- Onjuist serveradres

Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Technische Ondersteuning.

Uitgelichte artikelen

Commissie op stortingen / opnames

Commissie op stortingen / opnames

Problemen met storten / opnemen

Problemen met storten / opnemen

Stort geld op uw account met een van de beschikbare methoden