Форекс обучение


Теория на огледалото

Елиътовата вълнова теория беше някога изключително популярна и продължава да се използва широко дори и до днес. Все пак, всяка популярна теория претърпява различни модификации и допълнения. Добър пример за това е сложната комбинация от Теория на Хаоса и Теория на Вълната, които се съчетаха, за да създадат Теория на Огледалния пазар. Има толкова много неща, които можем да намерим в интернет. Екипът на ChaosTradingGroup дори е разработил и публикувал огледален скрипт. Неговата цел да предоставя точни прогнози за флуктуациите на цените изглежда доста амбициозна. Въпреки това техните разработки отговарят на тяхната мисия. Според Елиът, движенията на пазара образуват безкрайна последователност от цикли на приток и отток на ценови флуктуации. Съвършената вълна се създава от цикли 8, 34, 144, докато всички останали вълни изникват от нулевата точка. Следователно огледалният скрипт търси точно тези нулеви точки, където пазарът започва да се отразява. Сърцевината на скрипта е да намери най-важните центрове от голямо количество такива точки. Необходимите точки ще повторят точно историческите данни и след това ще прогнозират бъдещото поведение на цените. Скриптът определено е полезен за търговеца, но, за съжаление, липсва пълно ръководство за работа с него. Освен това няма ясна търговска стратегия с точни правила за настройка и стандартни точки за влизане и излизане от позицията.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи