Đào tạo ngoại hối


Lý thuyết gương

Lý thuyết sóng Elliott trước đây rất phổ biến và vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Tuy nhiên, mọi lý thuyết phổ biến đều trải qua các sửa đổi và bổ sung khác nhau. Một ví dụ tốt về điều này là sự kết hợp phức tạp giữa lý thuyết Hỗn loạn và lý thuyết sóng, tạo ra lý thuyết thị trường gương. Có rất nhiều thứ để tìm trên Internet. Nhóm ChaosTradingGroup thậm chí đã phát triển và đăng tải một kịch bản gương. Mục tiêu của nó để cung cấp dự đoán chính xác về biến động giá đang có vẻ khá tham vọng. Tuy nhiên, những phát triển của họ đáp ứng nhiệm vụ của mình. Theo Elliot, các chuyển động của thị trường tạo thành chuỗi vô hạn các chu kỳ dòng vào và dòng ra của biến động giá. Sóng hoàn hảo được xây dựng bởi các chu kỳ 8, 34, 144, trong khi tất cả các sóng khác đều xuất phát từ điểm không. Do đó, kịch bản gương đang tìm kiếm chính xác những điểm không này, nơi thị trường bắt đầu phản ánh chính nó. Cốt lõi của kịch bản là tìm ra những trung tâm quan trọng nhất từ rất nhiều điểm như vậy. Các điểm cần thiết sẽ lặp lại chính xác dữ liệu lịch sử và sau đó dự báo hành vi giá tiếp theo. Kịch bản này chắc chắn hữu ích cho nhà giao dịch, nhưng, không may, không có hướng dẫn đầy đủ để làm việc với nó. Hơn nữa, không có chiến lược giao dịch rõ ràng với các quy tắc thiết lập chính xác và điểm vào và điểm ra tiêu chuẩn.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn