Support service
×

Теория на Дау

Теория на Дау
 
Теорията на Дау е теория, описваща поведението на цените на акциите във времето. Теорията се основава на поредица от публикации на Чарлз Х. Дау (1851-1902 г.), американски журналист, първият редактор на "The Wall Street Journal" и един от основателите на "Dow Jones and Co". След смъртта на Дау теорията е усъвършенствана от Уилям П. Хамилтън, Чарлз Рея и Джордж Шефер и е наречена „теория на Дау“. Самият Дау не използва този термин.
 
Теорията на Дау представлява основата на техническия анализ. Състои се от шест основни принципа.
 
  • Има три вида тренда
 
Дефиницията на тренда, дадена от Дау, е следната: при възходящ (низходящ) тренд всеки следващ връх и всяко дъно трябва да са по-високи (по-ниски) от предишните.
 
Според теорията на Дау има три вида тренда: първични (или дългосрочни), вторични (или междинни) и незначителни (или краткосрочни).
 
  • Всеки основен тренд има три фази
 
Теорията на Дау потвърждава, че всеки основен тренд се състои от три фази: фаза на натрупване, фаза на публично участие и фаза на паника. По време на първата, повечето от рационалните инвеститори започват да купуват (продават) акции, противно на колективното мнение на пазара. На тази фаза не присъстват резки движения на цените, тъй като броят на тези инвеститори е малък. В един момент някои играчи на пазара улавят нов тренд и активните търговци, използвайки технически анализ, започват да следват рационалните инвеститори. Тази фаза води до движение на цените. По време на третата фаза новият тренд се разпознава от целия пазар и играта на борсата започва. В този момент зрелите инвеститори започват да фиксират печалбата си и затварят позициите.
 
  • Фондовата борса взема предвид всички новини
 
Цената на акциите бързо реагира на всяка нова информация. Това се отнася не само до финансовите и икономическите показатели, но и до всички новини като цяло. Това твърдение на теорията на Дау съответства на хипотезата за ефективния пазар.
 
  • Фондовите индекси трябва да се потвърждават взаимно
 
Такова твърдение се отнася за индексите Dow Industrial and Rail Averages. Съгласно теорията на Дау, текущият тренд и сигналите към обратен тренд трябва да бъдат потвърдени и от двата индекса. Приема се за някакво заблуждаване в сигнализацията, т.е. един от сигналите може да даде знак за обръщане на тренда по-рано от друг. Трендовете се потвърждават от обема на сделките.
 
Дау смята, че за определяне на тренда е необходимо да се вземат предвид обемите на търговията. Промяната в цените на акциите с малък обем на търговията може да се обясни с множество причини и не характеризира развитието на настоящия или нов тренд.
 
  • Трендът остава в сила, докато настъпи ясен обрат
 
Това твърдение следва да бъде обяснено по следния начин: трендът има тенденция към продължаване, така че ценовите промени, които не съответстват на тренда, в случай че не сте сигурни, трябва да се тълкуват като временна корекция, но не и като обръщане на тренда.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""