Support service
×

Нива на подкрепа и съпротива

Ниво на подкрепа – това е нивото на цените, което има доста голям потенциал за закупуване с цел спиране и преобръщане на спада на цените. Нивото на подкрепа е показано на графиката с хоризонтална или почти хоризонтална линия, която свързва няколко дъна.
 
Нивото на съпротива е точно обратното.
По-добре е да чертаете линии през границата на натрупване, но не и през крайни точки; защото границата показва мястото, където повечето търговци са променили мнението си. Докато крайните точки отговарят на паническите настроения на най-слабите играчи, които лесно могат да бъдат обхванати от емоции. Слабите нива на съпротива и подкрепа водят до паузи на тренда, силните нива са в състояние да обърнат тренда.
Причините за съществуването на нивата на съпротива и подкрепа са: памет (опит), главоболие, произтичащо от нарастващи загуби при губещи отворени сделки, както и съжаление за пропуснатата печалба (от недостатъчния обем при отворените печеливши сделки).
 
Силата на подкрепа и съпротива
 
Силата на подкрепа и съпротива зависи от три фактора: продължителността, нейната височина и обема на търговията. Колкото по-дълга е линията на подкрепа или съпротива, т.е.колкото по-голяма е нейната продължителност и количество на тренда, толкова по-висока е тя. Но нивата на подкрепа и съпротива могат да загубят актуалност.
 
Колкото по-широки са границите на подкрепа и съпротива, толкова по-висока е силата.
Колкото по-голям е обемът на нивото на подкрепа и съпротива, толкова по-високо е то.
 
Правилата за търговците
 
1. Настройте поръчка за стоп-лос за затваряне на губещи позиции.
 
2. Разграничете дългосрочните нива на подкрепа и съпротива от краткосрочните такива. Дългосрочните имат по-висока стойност.
 
3. Нивата на подкрепа и съпротива трябва да се използват за настройване на поръчки за затваряне на губещи или печеливши операции. Препоръката от Едуардс и Маги е да не се затваря позицията на кръгли числа (играта срещу психологията на тълпата). Но в момента всички вече затварят при фракции.
 
Истински и фалшив пробив на нивото на подкрепа или съпротива
 
Колебанията на пазара се случват в рамките на диапазона, но не и по линията на тренда. Повечето пробиви на диапазона са фалшиви. Те са така наречените „отровни примамки“ за любители и късмет за професионалисти. Последните предполагат, че като цяло цените варират, без да се отклоняват твърде много. Веднага щом видят, че пробивът достига новите си горни нива, те отварят позицията в обратна посока. Съотношението риск спрямо печалба тук е толкова добро, че професионалистите могат да си позволят грешка наполовина, докато оценяват времето, и пак ще получат печалба. Най-добрият момент за покупка по време на пробив в посока нагоре на 24-часовата графика се определя от резултатите от анализа на седмичната графика, който показва започването на нов възходящ тренд. Реалните пробиви са последвани от голяма сума в търговията, докато фалшивите обикновено са придружени от малко търговски операции. Реалните пробиви се проверяват и чрез нови екстремни измервания на техническите пазарни индикатори, които се променят в посока на тренда, докато фалшивите пробиви обикновено водят до хаотични промени в цените и индикаторите.
 
Нива на подкрепа и съпротива около пивотната зона.
 
Съществува техника за оценка на нивата на подкрепа и съпротива - „Пивотната точка за търговия“ (The Pivot Point for Trading). Тя се прилага при търговия в рамките на деня и е ефективна на пазарите със значителни промени в цените в рамките на един ден.
 
Дневната пивотна точка: P = (H вчера + L вчера + C вчера)/3
 
1-во ниво на съпротива: R1 = 2P-L
 
1-во ниво на подкрепа: S1 = 2P-H
 
2-ро ниво на съпротива: R2 = P+(R1-S1) = P+(H-L)
 
2-ро ниво на подкрепа: S2 = P-(R1-S1) = P-(H-L)
 
3-то ниво на съпротива: R3 = R1+(H-L)
 
3-то ниво на подкрепа: S3 = S1-(H-L)
 
 
Ако цените са пробили пивотната точка в посока нагоре, трябва да се отвори дългосрочна позиция със стоп-лос на нивото на пивотната точка. Ако цените спаднат под него, трябва да се отвори краткосрочна позиция със същата стоп-лос.
Веднага щом се достигне 1-во ниво на подкрепа, позицията трябва да се затвори, но ако цените са го пресякли - поръчката за стоп-лос трябва да се премести на това ниво. Трябва да се постъпи по подобен начин, когато второто ниво на съпротива се достигне по-нататък.
 
За нива на подкрепа действията са симетрични.
 
 
Нива на подкрепа и съпротива около меридианата (методи 1/3-2/3)
 
Съществува и прост метод за оценка на нивата на подкрепа и съпротива според меридианата:
 
Ниво на съпротива: R = H - (H - L)/3
 
Ниво на меридиан: M = (H + L)/2
 
Ниво на подкрепа: S = L + (H - L)/3
 
Нивата на подкрепа и съпротива, които се броят според споменатите методи, се наричат ​​още нива на Тирон (Tirone) на името на анализатора Джон Тирон.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""