Support service
×

Нива на подкрепа и съпротива

Ниво на подкрепа – това е нивото на цените, което има доста голям потенциал за закупуване с цел спиране и преобръщане на спада на цените. Нивото на подкрепа е показано на графиката с хоризонтална или почти хоризонтална линия, която свързва няколко дъна.
 
Нивото на съпротива е точно обратното.
По-добре е да чертаете линии през границата на натрупване, но не и през крайни точки; защото границата показва мястото, където повечето търговци са променили мнението си. Докато крайните точки отговарят на паническите настроения на най-слабите играчи, които лесно могат да бъдат обхванати от емоции. Слабите нива на съпротива и подкрепа водят до паузи на тренда, силните нива са в състояние да обърнат тренда.
Причините за съществуването на нивата на съпротива и подкрепа са: памет (опит), главоболие, произтичащо от нарастващи загуби при губещи отворени сделки, както и съжаление за пропуснатата печалба (от недостатъчния обем при отворените печеливши сделки).
 
Силата на подкрепа и съпротива
 
Силата на подкрепа и съпротива зависи от три фактора: продължителността, нейната височина и обема на търговията. Колкото по-дълга е линията на подкрепа или съпротива, т.е.колкото по-голяма е нейната продължителност и количество на тренда, толкова по-висока е тя. Но нивата на подкрепа и съпротива могат да загубят актуалност.
 
Колкото по-широки са границите на подкрепа и съпротива, толкова по-висока е силата.
Колкото по-голям е обемът на нивото на подкрепа и съпротива, толкова по-високо е то.
 
Правилата за търговците
 
1. Настройте поръчка за стоп-лос за затваряне на губещи позиции.
 
2. Разграничете дългосрочните нива на подкрепа и съпротива от краткосрочните такива. Дългосрочните имат по-висока стойност.
 
3. Нивата на подкрепа и съпротива трябва да се използват за настройване на поръчки за затваряне на губещи или печеливши операции. Препоръката от Едуардс и Маги е да не се затваря позицията на кръгли числа (играта срещу психологията на тълпата). Но в момента всички вече затварят при фракции.
 
Истински и фалшив пробив на нивото на подкрепа или съпротива
 
Колебанията на пазара се случват в рамките на диапазона, но не и по линията на тренда. Повечето пробиви на диапазона са фалшиви. Те са така наречените „отровни примамки“ за любители и късмет за професионалисти. Последните предполагат, че като цяло цените варират, без да се отклоняват твърде много. Веднага щом видят, че пробивът достига новите си горни нива, те отварят позицията в обратна посока. Съотношението риск спрямо печалба тук е толкова добро, че професионалистите могат да си позволят грешка наполовина, докато оценяват времето, и пак ще получат печалба. Най-добрият момент за покупка по време на пробив в посока нагоре на 24-часовата графика се определя от резултатите от анализа на седмичната графика, който показва започването на нов възходящ тренд. Реалните пробиви са последвани от голяма сума в търговията, докато фалшивите обикновено са придружени от малко търговски операции. Реалните пробиви се проверяват и чрез нови екстремни измервания на техническите пазарни индикатори, които се променят в посока на тренда, докато фалшивите пробиви обикновено водят до хаотични промени в цените и индикаторите.
 
Нива на подкрепа и съпротива около пивотната зона.
 
Съществува техника за оценка на нивата на подкрепа и съпротива - „Пивотната точка за търговия“ (The Pivot Point for Trading). Тя се прилага при търговия в рамките на деня и е ефективна на пазарите със значителни промени в цените в рамките на един ден.
 
Дневната пивотна точка: P = (H вчера + L вчера + C вчера)/3
 
1-во ниво на съпротива: R1 = 2P-L
 
1-во ниво на подкрепа: S1 = 2P-H
 
2-ро ниво на съпротива: R2 = P+(R1-S1) = P+(H-L)
 
2-ро ниво на подкрепа: S2 = P-(R1-S1) = P-(H-L)
 
3-то ниво на съпротива: R3 = R1+(H-L)
 
3-то ниво на подкрепа: S3 = S1-(H-L)
 
 
Ако цените са пробили пивотната точка в посока нагоре, трябва да се отвори дългосрочна позиция със стоп-лос на нивото на пивотната точка. Ако цените спаднат под него, трябва да се отвори краткосрочна позиция със същата стоп-лос.
Веднага щом се достигне 1-во ниво на подкрепа, позицията трябва да се затвори, но ако цените са го пресякли - поръчката за стоп-лос трябва да се премести на това ниво. Трябва да се постъпи по подобен начин, когато второто ниво на съпротива се достигне по-нататък.
 
За нива на подкрепа действията са симетрични.
 
 
Нива на подкрепа и съпротива около меридианата (методи 1/3-2/3)
 
Съществува и прост метод за оценка на нивата на подкрепа и съпротива според меридианата:
 
Ниво на съпротива: R = H - (H - L)/3
 
Ниво на меридиан: M = (H + L)/2
 
Ниво на подкрепа: S = L + (H - L)/3
 
Нивата на подкрепа и съпротива, които се броят според споменатите методи, се наричат ​​още нива на Тирон (Tirone) на името на анализатора Джон Тирон.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""