Support service
×

Заключени позиции

Маржинът за заключени позиции се изчислява, както следва.
 
Имаме три позиции, като две от тях са Sell и една е Buy (всички тези три позиции Buy and Sell са заключени).
 
За да изчислите маржина, трябва да знаете валутната двойка, салдото по сметката и цената на покупка или цена на продажба.
 
Продавате 1.2670 0.1 лот (продажната цена е 1.2670)
 
Купувате 1.2895 0.1 лота (цената на закупуване е 1.2895)
 
Продавате 1.2915 0.1 лота
 
Формулата за изчисление: (10 000 * валутна двойка * размер на транзакцията)/100*0,25 (или разделяме на 4)
 
1. (10 000 * 1,2670 * 0,1) / 100 = 12,67
 
_____________________________ заключени позиции
 
2. (10 000 * 1,2995 * 0,1) / 100 = 12,90 /
 
3. 12,67 + 12,90 = 25,57
 
4. 25,57 * 0,25 = 6,39 (или 25,57 / 4 = 6,39)
 
5. (10 000 * 1,2915 * 0,1) / 100 = 12,91 (ливъриджът е 1: 100)
 
6. Приспадаме резултатите от текущото салдо и изчисляваме маржа:
 
37,79 - 12,91 - 6,39 = $18,49 (маржинът за салдото по текущата сметка е $37,79)

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""