Support service
×

Действията на клиента в случай на наличие на претенции относно котиране/дилинг/работа на терминала

В съответствие с параграф 5 от споразумението за публична оферта на InstaForex Companies Group, когато възникнат спорни случаи, Клиентът има право да предяви иск към Компанията. Исковете се приемат в рамките на два работни дни от датата на възникване на проблема. Искът трябва да бъде под формата на електронна поща (имейл) и да бъде изпратен до Отдела за търговски операции: [email protected].
 
Искове, подадени по други начини, няма да бъдат взети предвид.
 
Искът на клиента ще отнеме не повече от 10 работни дни, за да бъде уреден от Компанията:
 
Ако искът на Клиента бъде счетен за справедлив, Компанията ще го приеме и ще депозира средства по търговската сметка на Клиента в рамките на един работен ден.
 
InstaForex Companies Group следва общоприетите пазарни практики и вътрешна политика за тези искове, които не са споменати в настоящото Споразумение.
 
Формулярът за иск на клиента трябва да съдържа:
 
- Пълно име;
 
- Номер на сметка;
 
- Дата и час на възникване на спорния случай;
 
- Тикер или поръчка на спорния случай;
 
- Описание на иска, без емоционални изблици.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""