Όροι συναλλαγών


Γιατί η InstaForex χρησιμοποιεί lot 10000 αντί του τυπικού 100000;

Η InstaForex παρέχει μια ευκαιρία για συναλλαγές σε Forex χρησιμοποιώντας τρεις τύπους λογαριασμών σε έναν: Micro Forex, Mini Forex και Standard Forex. Προκειμένου να καταστεί δυνατό, η εταιρεία κατέληξε σε ένα μη τυπικό lot 10000, που στη συναλλαγή 0.01 lot δίνει την τιμή pip 0.01 USD, δηλ. το απόλυτο ελάχιστο. Επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμών έως 5.000-10.000 να ελέγχουν αποτελεσματικά τους κινδύνους τους. Επιπλέον, το μέγεθος lot των 10.000 διευκολύνει τον υπολογισμό της τιμής pip κατά το άνοιγμα συναλλαγών.

Απλώς ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω πληροφορίες:

0.01 συναλλαγή lot InstaForex = τιμή pip 0.01 USD

0.1 συναλλαγή lot InstaForex = τιμή pip 0.1 USD

1 συναλλαγή lot InstaForex = τιμή pip 1 USD

10 συναλλαγή lot InstaForex = τιμή pip 10 USD

100 συναλλαγή lot InstaForex = τιμή pip 100 USD

1000 συναλλαγή lot InstaForex = τιμή pip 1000 USD

Εύκολοι τρόποι υπολογισμού της τιμής pip και η δυνατότητα συνδυασμού τριών επιπέδων συναλλαγών Forex σε έναν λογαριασμό συναλλαγών ταυτόχρονα καθιστά τα lots InstaForex αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα των όρων διαπραγμάτευσης της εταιρείας.

 

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους