Υπηρεσίες εταιρείας


Παράδειγμα λήψης κέρδους

Ο επενδυτής PAMM 111111 ορίζει το 50% του κέρδους ως ανταμοιβή για τους συνεργάτες PAMM στις ρυθμίσεις του λογαριασμού του (η δική του ανταμοιβή είναι 40%). Εγγραφείτε στο σύστημα PAMM ως συνεργάτης και παραπέμπετε δύο επενδυτές στον λογαριασμό 111111 χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο ή το widget συνεργάτη σας.

Ο πρώτος επενδυτής PAMM μεταφέρει 1.000 $. Ο δεύτερος επενδυτής PAMM μεταφέρει 2.000 $.

Η επένδυση του πρώτου επενδυτή PAMM σημειώνει απώλειες. Μετά την επιστροφή της επένδυσης στον λογαριασμό του επενδυτή PAMM, δεν θα υποστείτε ζημίες.

Η επένδυση του δεύτερου επενδυτή PAMM αποφέρει κέρδη ύψους 1.000 $. Μετά την επένδυση και το κέρδος που μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό επενδυτή PAMM, το σύστημα πιστώνει αυτόματα μερίσματα στον λογαριασμό του επενδυτή PAMM ίση με 1.000 $ * 40%=400 $. Την ίδια στιγμή λαμβάνετε αυτόματα το 50% αυτού του μερίσματος στον λογαριασμό συνεργάτη σας PAMM που ανέρχεται σε 400 $ * 50%=200 $. Όλες οι πληρωμές υποβάλλονται σε επεξεργασία αυτόματα.

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους