Υπηρεσίες εταιρείας


Εάν ένας επενδυτής PAMM έδινε εντολή Rollover, θα λάβει ένας συναλλασσόμενος PAMM το μερίδιό του στο κέρδος που θα αποσύρει ένας επενδυτής PAMM;

Ναι, αφού ζητηθεί η ανατροπή (Rollover), το μέρος του κέρδους που αποσύρεται από έναν επενδυτή πιστώνεται στον λογαριασμό ενός συναλλασσομένου PAMM.

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους