Επαλήθευση


Πού βρίσκεται ένα πεδίο για τη μεταφόρτωση εγγράφων στο τρίτο επίπεδο επαλήθευσης;

Αφού περάσετε δύο επίπεδα επαλήθευσης, το πεδίο για τη μεταφόρτωση εγγράφων στο τρίτο επίπεδο επαλήθευσης θα εμφανιστεί στην ενότητα Επαλήθευση της Περιοχής Πελάτη.

Το τρίτο επίπεδο επαλήθευσης είναι μια προαιρετική διαδικασία για όλους τους λογαριασμούς. Εάν δεν έχετε το πεδίο για τη μεταφόρτωση εγγράφων στο τρίτο επίπεδο, δεν απαιτείται για τον λογαριασμό σας.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους