Support service
×

Mengapa selepas pengeluaran aset bahagian Bonus dibatalkan?

1. Sekiranya setelah bonus 30% dikreditkan, pelanggan gagal mengambil keuntungan dalam perdagangan tetapi menarik wang, sebahagian daripada bonus yang sebanding dengan jumlah pengeluaran akan dibatalkan.
Contoh 1. Seorang pelanggan mendeposit $ 1,000 dan menerima bonus $ 300. Kemudian pelanggan menarik $ 500 (50% dari deposit). Sebahagian daripada bonus berjumlah $ 150 dibatalkan (50% daripada bonus).
 
2. Sekiranya setelah bonus 30% dikreditkan, pelanggan mengambil keuntungan, tetapi menarik balik jumlah yang melebihi keuntungan ini, sebahagian daripada bonus sebanding dengan jumlah lebihan akan dibatalkan.
Contohnya
 
Contoh 2. Seorang pelanggan mendeposit $ 1,000 dan menerima bonus $ 300. Kemudian dia memperoleh keuntungan $ 300 dan menarik $ 400 (keuntungan $ 300 + 10% dari deposit). Ini bermaksud bonus $ 30 akan dibatalkan.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""