Support service
×

A Trader made an unprofitable trade. A Follower copied the trade, manually changed it and realized a profit. Will the Trader receive a commission for this trade?

Yes, the trader will receive commission for this trade.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""