Support service
×

A Trader made a profitable trade. A Follower copied the trade, manually changed it and suffered losses. Will the Trader receive a commission for the trade?

No, unfortunately, the trader will not receive a commission for this trade.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""