Support service
×

If a Follower does not have enough money to pay the commission, does it mean a Trader will not receive it?

If it happenes so that a follower is short of funds to pay commission to a trader, then all the follower's funds will be deducted to repay the commission in full, the rest of the debt will be recorded in the system and then deducted from the follower's account after the replenishment.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""