Support service
×

Adakah rakan niaga PAMM mendapat komisen dari pelaburan yang tidak menguntungkan?

Tidak, rakan niaga PAMM tidak menerima komisen daripada pelaburan yang tidak menguntungkan.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""