Support service
×

Teoria fal Elliotta

 

Teoria fal Elliotta (Elliott Wave Theory) jest rozwinięciem słynnej teorii Dowa. Ma zastosowanie do wszelkich aktywów, zobowiązań lub towarów w wolnym obrocie (akcje, obligacje, ropa, złoto itp.). Teoria fal została przedstawiona przez księgowego Ralpha Nelsona Elliotta w jego monografii „The Wave Principle”, opublikowanej w 1938 roku.

U podstaw teorii fal Elliotta leży pewien stały cykliczny wzorzec w psychologii behawioralnej ludzi. Według Elliotta zachowanie cen rynkowych można wyraźnie zidentyfikować i rozróżnić na wykresie jako fale (fala to wyraźnie rozpoznawalny ruch cen). Teoria fal Elliotta to praktyczny system interpretacji zachowań rynkowych.

W ramach byczego ruchu pięciu fal Elliotta, każda z fal 1, 3 i 5 jest falą impulsu, która składa się z pięciu mniejszych fal, natomiast fale 2 i 4 są falami korekcyjnymi, ponieważ każda z nich jest rozbita na trzy mniejsze.
Przebiegi sekwencji impulsów są numerowane cyframi, a korekcyjne literami.

Teoria Elliotta, zastosowana do wszystkich skal czasowych, stwierdza:

# Rynek może istnieć tylko w dwóch fazach: "byczej" i "niedźwiedziej".
# Obie fazy rynku w wybranej skali czasowej są opisywane przez 8-falową formację ruchów rynkowych.
# Pierwsze pięć fal każdej fazy (oznaczone cyframi) tworzą główny ruch rynku, impulsowy. Ostatnie trzy fale (oznaczone literami) tworzą ruch korekcyjny w stosunku do fali głównej. Dalszy rozwój w ramach trzech ostatnich fal może doprowadzić do zmiany fazy rynku.
# Każda fala rynkowa rozwija się w czasie zgodnie z własnymi prawami. Moment jej zakończenia, jak również jego wielkość można przewidzieć z dużą dokładnością, jeśli wszystkie fale rynkowe o większej skali czasowej są prawidłowo zidentyfikowane, a obecny stan rynku jest dokładnie określony.
# Jeżeli przewidywany moment zakończenia fali lub jego wartość nie odpowiada wcześniej ustalonym wartościom, oznacza to, że wstępna analiza Fal Elliotta została przeprowadzona nieprawidłowo.

Istnieją następujące zasady interpretacji Fal Elliotta:

# Odwrócenie drugiej fali nigdy nie równa się 100% wzrostowi pierwszej fali. Na przykład, na rynku w fazie byczej, minimum drugiej fali nigdy nie spadnie poniżej poziomu początku pierwszej fali.
# Trzecia fala w sekwencji impulsów nigdy nie jest najkrótsza, najczęściej jest najdłuższa.
# Czwarta fala nigdy nie kończy się w przedziale cenowym pierwszej fali, poza tym, że nadaje pewien wygląd wykresowi, ruch rynku jest taki sam jak przed nią, niezależnie od wielkości i czasu trwania jej ruchu.Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""