Đào tạo ngoại hối


Lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott đại diện cho sự phát triển của lý thuyết Dow nổi tiếng. Nó áp dụng cho bất kỳ tài sản, nghĩa vụ hoặc hàng hóa nào được giao dịch tự do (cổ phiếu, trái phiếu, dầu, vàng, v.v.). Lý thuyết sóng được đề xuất bởi kế toán viên Ralph Nelson Elliott trong cuốn sách ""Nguyên lý sóng"" được xuất bản vào năm 1938. Lý thuyết sóng Elliott dựa trên một số mẫu chu kỳ không đổi trong tâm lý hành vi con người. Theo Elliott, các biến động giá thị trường có thể được xác định rõ ràng và hiển thị trên biểu đồ dưới dạng các sóng. Ở đây, một sóng là một biến động giá rõ ràng có thể nhìn thấy. Lý thuyết sóng Elliott là một hệ thống các quy tắc được suy luận từ thực nghiệm để dự đoán hành vi thị trường.

Trong xu hướng tăng, sóng 1, 3 và 5 là các sóng đẩy, chia thành năm sóng nhỏ hơn. Sóng 2 và 4 là các sóng điều chỉnh và chia thành ba sóng con. Các sóng đẩy được đánh số, trong khi sóng điều chỉnh được đánh dấu bằng chữ cái.

Đối với tất cả các khung thời gian, lý thuyết Elliott chỉ ra:

1. Thị trường có thể ở trong giai đoạn tăng hoặc giảm.

2. Cả hai giai đoạn trong khung thời gian được chọn có thể được mô tả bằng cấu trúc 8 sóng của các biến động thị trường.

3. Năm sóng đầu tiên của mỗi giai đoạn, được đánh số, tạo thành xu hướng thị trường chính hoặc sóng đẩy. Ba sóng cuối cùng, được đánh dấu bằng chữ cái, tạo thành phong cách điều chỉnh ngược lại với xu hướng chính. Sự phát triển tiếp theo trong ba sóng cuối có thể dẫn đến thay đổi xu hướng thị trường.

4. Mỗi sóng phát triển theo quy tắc riêng của nó. Thời điểm khi sóng hoàn thành cấu trúc và kích thước của nó có thể được dự đoán chính xác cao, miễn là tất cả các sóng thị trường trên khung thời gian lớn hơn đã được xác định đúng và điều kiện thị trường hiện tại đã được xác định chính xác.

5. Nếu thời điểm dự đoán hoàn thành sóng hoặc kích thước của nó không tương ứng với các giá trị đã tính trước đó, điều này có nghĩa là phân tích ban đầu về sóng Elliott không chính xác.

Quy tắc sóng Elliott:

1. Sóng 2 không bao giờ trở lại hơn 100% so với sóng 1. Ví dụ, trong xu hướng tăng, đáy của sóng 2 sẽ không di chuyển xuống dưới mức mà sóng 1 bắt đầu.

2. Sóng 3 không thể ngắn nhất trong ba sóng đẩy. Thông thường, sóng 3 là sóng dài nhất.

3. Sóng 4 không chồng lấn lên vùng giá của sóng 1, ngoại trừ một cấu trúc biểu đồ đặc biệt. Ruch thị trường vẫn giữ nguyên như trước khi sóng được hình thành, bất kể kích thước và thời gian di chuyển của nó.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn