ข้อมูลเพื่อการศึกษาฟอเร็กซ์


ทฤษฎีคลื่นเอลลิอ็อตต์

ทฤษฎีคลื่นเอลลิอ็อต (Elliott Wave Theory) แทนความเป็นพัฒนาของทฤษฎี Dow ที่มีชื่อเสียง เอลลิอ็อต Wave Theory สามารถใช้กับสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้อย่างอิสระ เช่น หุ้น พันธบัตร น้ำมัน ทองคำ เป็นต้น ทฤษฎีคลื่นนี้ถูกเสนอโดยนักบัญชีราลฟ์ เนลสัน เอลลิอ็อตในหนังสือ ""หลักการคลื่น"" ที่ตีพิมพ์ขึ้นในปี 1938 ทฤษฎีคลื่นเอลลิอ็อตเน้นทฤษฎีที่เกิดจากแบบแผนวงจรที่คงที่ในจิตวิทยาของพฤติกรรมมนุษย์ ตามที่เอลลิอ็อตกล่าวไว้ การเคลื่อนไหวของราคาตลาดสามารถกำหนดและแสดงได้อย่างชัดเจนบนแผนภูมิในรูปแบบของคลื่น ที่นี่คลื่นหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นที่มองเห็นได้ชัดเจน ทฤษฎีคลื่นเอลลิอ็อตเป็นระบบของกฎเชิงประสงค์ที่ได้รับการสืบทอดจากการศึกษาประสบการณ์

ในกรณีของแนวโน้มขาขึ้น (bullish trend) คลื่นที่ 1, 3 และ 5 เป็นคลื่นกระตุ้นที่ถูกแบ่งออกเป็นคลื่นย่อย ๆ จำนวน 5 คลื่นระดับน้อยกว่า คลื่นที่ 2 และ 4 เป็นคลื่นการแก้ไขและถูกแบ่งเป็นคลื่นย่อย ๆ จำนวน 3 คลื่น คลื่นกระตุ้นจะถูกกำหนดด้วยตัวเลข ส่วนคลื่นการแก้ไขจะถูกกำหนดด้วยตัวอักษร

สำหรับทุกช่วงเวลา เทศาศฎีเอลลิอ็อตระบุว่า:

1. ตลาดอาจอยู่ในช่วงเป็นช่วงขาขึ้น (bullish) หรือช่วงเป็นช่วงขาลง (bearish)

2. ทั้งสองช่วงในกรอบเวลาที่เลือกสามารถอธิบายได้ด้วยรูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาดที่ประกอบด้วย 8 คลื่น

3. คลื่น 5 คลื่นแรกของทุกช่วงจะ

เป็นแนวโน้มตลาดหลักหรือคลื่นกระตุ้น คลื่นสุดท้าย 3 คลื่นที่มีตัวอักษรเป็นเครื่องหมายจะเป็นการแก้ไขที่เคลื่อนไปตรงข้ามกับแนวโน้มหลัก การพัฒนาต่อไปภายใน 3 คลื่นสุดท้ายนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาด

4. แต่ละคลื่นจะพัฒนาตามเวลาตามกฎของตนเอง ช่วงเวลาที่คลื่นเสร็จสิ้นการสร้างของมันและขนาดของมันสามารถทำนายได้อย่างแม่นยำมาก ก็ตามที่คลื่นตลาดทั้งหมดในกรอบเวลาขนาดใหญ่มีการระบุได้อย่างถูกต้องและสภาวะตลาดปัจจุบันได้รับการกำหนดอย่างถูกต้อง

5. หากจุดที่คาดการณ์ของคลื่นที่เสร็จสิ้นหรือขนาดของมันไม่สอดคล้องกับค่าที่คำนวณไว้ก่อนหน้านี้ นั่นหมายความว่าการวิเคราะห์เบื้องต้นของคลื่นเอลลิอ็อตไม่ถูกต้อง

กฎของคลื่นเอลลิอ็อต:

1. คลื่นที่ 2 จะไม่ถอยหลังมากกว่า 100% ของคลื่นที่ 1 เช่น ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาต่ำสุดของคลื่นที่ 2 จะไม่เคลื่อนลงต่ำกว่าระดับที่คลื่นที่ 1 เริ่มต้น

2. คลื่นที่ 3 ไม่สามารถเป็นคลื่นกระตุ้นที่สั้นที่สุดของคลื่นกระตุ้นทั้งสามคลื่นได้ โดยทั่วไปแล้วคลื่นที่ 3 จะเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด

3. คลื่นที่ 4 ไม่ควรทับซ้อนกับขอบเขตราคาของคลื่นที่ 1 ยกเว้นในกรณีที่เกิดรูปแบบแผนภูมิพิเศษ เคลื่อนไหวของตลาดจะเหมือนเดิมก่อนที่คลื่นจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขนาดและระยะเวลาการเคลื่อนไหวของมันจะเป็นอย่างไร

บทความแนะนำ

ไม่สามารถเปิดตำแหน่งได้

ขั้นตอนที่ลูกค้าของโบรกเกอร์ชั้นนำ InstaForex ควรทำเมื่อไม่สามารถเปิดตำแหน่ง (คำสั่ง) ได้

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

เติมเงินในบัญชีของคุณโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่มีอยู่