Support service
×

What are the rules of 55% bonus withdrawal?

The 55% bonus can be withdrawn only after BUY or SELL trades are completed. The total volume of the trades shall be equal to X*6 InstaForex lots, where X – the total volume of received bonuses (the total volume of all bonuses including cancelled or partly lost bonuses). For accounts in EUR the volume of trades is calculated according to the following formula: X*6*1.1 (InstaForex lots). It is possible to only withdraw the whole amount of the bonus (except for the bonus funds in the account at the moment when stop out occurred). It is impossible to partially withdraw the bonus. In order to withdraw bonus from a trading account, the Client shall send a request to [email protected]. The full amount of bonus should be available in the trading account at the moment a manager considers the withdrawal request.

For example:

The trading account was deposited in the amount of 1000 USD. The 55% bonus was credited in the amount of 550 USD. 3300 (550 * 6) InstaForex lots should be traded on the account for the bonus withdrawal.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""