Finančné otázky


Čas vkladania/výberu finančných prostriedkov

Štandardné časové rámce pre vkladanie/výber finančných prostriedkov prostredníctvom aktuálnych platobných systémov

Zdaňovanie

Ako sa formuje základ dane a ako sa účtujú daňové platby pri obchodovaní na Forexe.

oneskorenie pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov.

Možné dôvody oneskorenia pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov a ako riešiť problém.

Zrušenie výberu

Ako zrušiť výber peňazí z účtu v prípade chyby

Minimálny výber.

Minimálna suma výberu pre rôzne platobné metódy.

Doplnenie vášho účtu pomocou akéhokoľvek z dostupných spôsobov