Support service
×

I have not received email with VPS data. What should I do?

The VPS hosting is activated within 7 working hours required to test and set up the system.

The client receives all the data necessary to gain access to the VPS hosting by email when the time expires. In case you do not receive an email, you should go to the Free VPS section in the Client Area, and click on the Get Access button. The data will be re-sent to your email address.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""