Support service
×

Obchodník urobil stratový obchod. Sledovateľ, ktorý jeho obchod skopíroval, ho manuálne upravil a obdržal zisk. Získa obchodník za tento obchod províziu?

Áno, obchodník za tento obchod získa províziu.  

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""