Support service
×

Ak obchodník upraví príkaz, zmenia sa tiež nastavenia skopírovaného príkazu na účte sledovateľa?

Áno, nastavenia príkazu na účte sledovateľa sa zmenia tiež.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""