Support service
×

Ak obchodník upraví príkaz, zmenia sa tiež nastavenia skopírovaného príkazu na účte sledovateľa?

Áno, nastavenia príkazu na účte sledovateľa sa zmenia tiež.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""