Support service
×

Ak sledovateľovi na účte chýbajú prostriedky na uhradenie poplatku, znamená to, že obchodník poplatok nedostane?

V prípade, že sledovateľovi chýbajú prostriedky na uhradenie poplatku, potom budú všetky jeho prostriedky použité na vyplatenie poplatku v celej jeho výške a zvyšok dlhu sa zaznamená v systéme a následne po doplnení účtu odčíta.  

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""