Support service
×

Ak sledovateľovi na účte chýbajú prostriedky na uhradenie poplatku, znamená to, že obchodník poplatok nedostane?

V prípade, že sledovateľovi chýbajú prostriedky na uhradenie poplatku, potom budú všetky jeho prostriedky použité na vyplatenie poplatku v celej jeho výške a zvyšok dlhu sa zaznamená v systéme a následne po doplnení účtu odčíta.  

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""