Support service
×

Obchodník si vo svojich podmienkach kopírovania určil všetky typy poplatkov. Môžem si zvoliť jeden typ poplatku alebo musím zaplatiť všetky poplatky?

V tejto chvíli si nemôžete vybrať, ktorý poplatok zaplatíte a budete preto musieť uhradiť všetky typy poplatkov, ktoré si obchodník určil. Čoskoro si však budete môcť vybrať typ poplatku. 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""