Support service
×

Prihlásil som sa na kopírovanie obchodov obchodníka, ktorý potom zmenil poplatok. Bude sa výška poplatku odvíjať od nových alebo starých podmienok kopírovania?

Zaplatíte poplatok na základe podmienok, ktoré ste prijali, keď ste sa prihlasovali na kopírovanie a tento poplatok bude platný, až kým neukončíte kopírovanie. Pri novom kopírovaní však zaplatíte nový poplatok. 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""