Support service
×

Prihlásil som sa na kopírovanie obchodov obchodníka, ktorý potom zmenil poplatok. Bude sa výška poplatku odvíjať od nových alebo starých podmienok kopírovania?

Zaplatíte poplatok na základe podmienok, ktoré ste prijali, keď ste sa prihlasovali na kopírovanie a tento poplatok bude platný, až kým neukončíte kopírovanie. Pri novom kopírovaní však zaplatíte nový poplatok. 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""