Support service
×

Kedy dostane obchodník za kopírovanie províziu?

Ak si sledovateľ zvolí dennú platbu provízie, obchodník ju obdrží každý deň o 23:30 (GMT+3). V ostatných prípadoch dostane obchodník províziu iba vtedy, keď sledovateľ zruší kopírovanie.  

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""