Support service
×

Kedy dostane obchodník za kopírovanie províziu?

Ak si sledovateľ zvolí dennú platbu provízie, obchodník ju obdrží každý deň o 23:30 (GMT+3). V ostatných prípadoch dostane obchodník províziu iba vtedy, keď sledovateľ zruší kopírovanie.  

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""