Support service
×

Po akom čase sa finančné prostriedky vložené majiteľom účtu zobrazia v monitorovacom zozname účtov PAMM?

V priemere trvá zobrazenie informácií v grafe asi 2-3 hodiny (aktualizácia raz za 3 hodiny). Ich zobrazenie v monitorovacom zozname trvá asi 5-10 minút.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""