Support service
×

Môže si PAMM obchodník vybrať prostriedky, ktoré som investoval/a ja?

Systém PAMM od spoločnosti InstaForex chráni investorov pred rizikom, že by si PAMM obchodník vybral ich finančné prostriedky. PAMM obchodník si môže vybrať iba tú časť svojho podielu na účte PAMM, ktorú nepoužíva na obchodovanie.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""