Support service
×

Dostávajú PAMM obchodník a PAMM investor časť zľavy?

Áno, PAMM obchodník aj PAMM investor dostávajú zľavu priamo úmernú svojmu podielu na účte PAMM obchodníka.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""