Support service
×

Dostáva partner odmenu, ak klient, ktorého získal, sa stal PAMM obchodníkom a obchoduje s investovanými prostriedkami?

Áno, odmenu dostáva ako zvyčajne.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""