Support service
×

Dostáva partner odmenu, ak klient, ktorého získal, sa stal PAMM obchodníkom a obchoduje s investovanými prostriedkami?

Áno, odmenu dostáva ako zvyčajne.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""