Support service
×

Som PAMM obchodník, môžem zmeniť výšku provízie za správu investovaných prostriedkov?

Áno, PAMM obchodník môže výšku provízie kedykoľvek zmeniť v nastaveniach systému PAMM. Nová provízia sa však bude vzťahovať iba na nové investície. Predchádzajúca výška provízie bude naďalej platná pre už zrealizované investície.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""