Support service
×

Som PAMM obchodník, môžem zmeniť výšku provízie za správu investovaných prostriedkov?

Áno, PAMM obchodník môže výšku provízie kedykoľvek zmeniť v nastaveniach systému PAMM. Nová provízia sa však bude vzťahovať iba na nové investície. Predchádzajúca výška provízie bude naďalej platná pre už zrealizované investície.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""