Support service
×

Ak investor doplní na svoj účet prostriedky, získa bonus a potom investuje prostriedky do obchodných účtov v systéme PAMM, bude bonus zrušený?


Ak celková suma bonusov (vrátane zrušených bonusov) presiahne 30 % aktuálnej voľnej marže na obchodnom účte PAMM investora po uskutočnení investície, časť bonusu, ktorá tvorí tento rozdiel, sa zruší.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""