Support service
×

Ak investor doplní na svoj účet prostriedky, získa bonus a potom investuje prostriedky do obchodných účtov v systéme PAMM, bude bonus zrušený?


Ak celková suma bonusov (vrátane zrušených bonusov) presiahne 30 % aktuálnej voľnej marže na obchodnom účte PAMM investora po uskutočnení investície, časť bonusu, ktorá tvorí tento rozdiel, sa zruší.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""