Support service
×

Je funkcia Rollover k dispozícii pre PAMM obchodníkov aj pre PAMM investorov?

Funkciu Rollover môže využívať ktorýkoľvek účastník systému PAMM. PAMM investor však môže v nastaveniach profilu deaktivovať rollover zo strany PAMM obchodníka. Rollover v takom prípade bude môcť využiť len PAMM investor.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""