Support service
×

Je funkcia Rollover k dispozícii pre PAMM obchodníkov aj pre PAMM investorov?

Funkciu Rollover môže využívať ktorýkoľvek účastník systému PAMM. PAMM investor však môže v nastaveniach profilu deaktivovať rollover zo strany PAMM obchodníka. Rollover v takom prípade bude môcť využiť len PAMM investor.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""