Support service
×

Môžete mi zaručiť, že o svoje peniaze na účte PAMM obchodníka neprídem?


Systém PAMM spoločnosti InstaForex nezaručuje zisky z účtov, ktoré manažujú obchodníci. Je navrhnutý tak, aby zabezpečil technickú koordináciu medzi obchodníkmi a investormi vrátane plne automatického monitorovania účtov PAMM obchodníkov, prijímania a vrátenia peňazí. Systém preto neumožňuje PAMM obchodníkovi, aby si vybral finančné prostriedky investora.

Systém navyše zaručuje, že svoje prostriedky môžete z účtu
PAMM obchodníka získať v krátkej lehote (30 – 60 minút od podania žiadosti o vrátenie platby v závislosti od toho, v ktorom okamihu medzi synchronizáciami je žiadosť podaná).

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""